สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน102,758.9170,000.0031.9 %5.05,667.341.85100.0 %5.0
รวม 102,759 70,000 31.88 % 5,667 2 99.97 %