สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์144,649.4582,608.2042.9 %5.06,652.24508.7892.4 %5.0
สำนักกษาปณ์55,420.5437,060.0033.1 %5.014,075.59666.6095.3 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,320.619,602.0015.2 %5.03,184.64247.0192.2 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,225.976,196.0032.8 %5.02,756.49364.8086.8 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,416.2010,000.0025.5 %5.06,241.08287.9195.4 %5.0
รวม 234,033 145,466 37.84 % 32,910 2,075 93.69 %