สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 459,890.47488,494.69-6.2 %0.013,902.981,526.6589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89357.7194.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,700.8215,351.0022.1 %5.04,958.72247.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 343,033.2010,756.8375.0 %5.07,455.37404.7894.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,326.579,110.0031.6 %5.02,957.05124.2195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,957.9419,396.007.5 %3.54,959.93226.0095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1122,953.7417,011.2825.9 %5.03,149.43188.0094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,978.7115,440.623.4 %1.53,005.3076.0097.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1330,101.8724,887.1217.3 %5.03,380.5040.5098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1422,900.5915,522.4332.2 %5.03,867.14258.2493.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 18,289.409,659.6247.2 %5.04,217.70150.0096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,655.708,743.0030.9 %5.02,691.71188.0093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1712,518.73574.2695.4 %5.03,022.1673.6697.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1825,930.4122,000.0015.2 %5.02,950.18150.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1926,913.1835,539.10-32.1 %0.03,763.20149.1096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 222,534.5725,278.87-12.2 %0.03,487.4247.5098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2017,713.3224,240.00-36.8 %0.03,348.14228.0093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2127,042.1034,600.00-27.9 %0.05,305.32304.0094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,445.60105.9797.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2322,480.3613,555.0039.7 %5.03,691.45128.2596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2426,504.0213,471.0049.2 %5.04,766.42206.2995.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2528,996.9024,772.0014.6 %5.04,317.41261.2593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,782.167,767.0053.7 %5.04,318.89226.0094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2727,399.5819,748.0027.9 %5.04,824.06304.0093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2833,606.2825,000.0025.6 %5.03,796.16183.0095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2915,501.9413,655.0011.9 %5.02,501.1068.5997.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 328,660.9216,615.9242.0 %5.07,447.02174.8097.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,988.5315,244.5027.4 %5.03,576.67285.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 432,216.5019,994.4937.9 %5.04,158.09196.7595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 524,814.2222,242.8010.4 %5.03,852.0938.9599.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 634,625.6725,369.3926.7 %5.03,632.2238.0099.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 723,528.9017,847.0024.1 %5.04,282.92190.0095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 821,939.0421,891.040.2 %0.52,894.78266.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,799.2215,000.0024.2 %5.04,081.82113.0097.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,665.364,288.4435.7 %5.0425.7933.2592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,114.646,948.8414.4 %5.0390.070.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน6,925.433,253.8453.0 %5.0435.7136.6591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,637.982,411.8457.2 %5.0368.462.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,261.544,951.0020.9 %5.0493.12114.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0412.6134.7591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,770.96969.0085.7 %5.0416.2938.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,488.493,570.8445.0 %5.0369.160.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,280.682,449.3653.6 %5.0324.690.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,120.063,419.6033.2 %5.0425.0848.4588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,877.594,266.0038.0 %5.0465.4095.0079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ7,190.527,225.56-0.5 %0.0568.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,706.374,367.8443.3 %5.0526.101.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,178.495,503.4423.3 %5.0511.2584.3883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,971.291,481.0078.8 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,759.771,500.0074.0 %5.0391.3347.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,217.327,996.442.7 %1.0394.980.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา7,045.441,190.0083.1 %5.0447.1538.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด4,853.433,993.0017.7 %5.0432.060.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,414.305,326.0017.0 %5.0386.921.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 27,125.736,255.0012.2 %5.0385.3263.3583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,953.761,975.8475.2 %5.0463.0951.4788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,903.383,422.0061.6 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,708.32814.4482.7 %5.0495.712.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,692.454,805.0015.6 %5.0682.5762.7190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ7,351.071,648.0077.6 %5.0458.9738.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 17,110.963,316.0053.4 %5.0339.0231.7190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.112.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,674.445,617.0015.8 %5.0319.4795.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0253.5355.0178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 25,754.043,202.8444.3 %5.0349.4839.7588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,776.591,369.0071.3 %5.0378.2138.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,881.817,070.0010.3 %5.0471.210.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0492.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 15,921.363,125.0047.2 %5.0350.112.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 22,986.831,015.8466.0 %5.0330.8849.1285.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0427.0814.2596.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,310.945,178.842.5 %1.0330.5047.5085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,364.322,365.0062.8 %5.0418.3568.8883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0461.6677.9083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา8,501.324,511.0046.9 %5.0507.2847.5090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,097.704,006.0034.3 %5.0382.4538.0090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,366.152,401.0055.3 %5.0366.1247.5087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,681.243,825.8442.7 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,290.932,840.0065.7 %5.0459.9295.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,665.153,695.0034.8 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0526.8339.9092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 18,672.203,735.0056.9 %5.0430.9138.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,303.057,226.0022.3 %5.0294.7038.0087.1 %5.0
รวม 1,468,859 1,207,310 17.81 % 171,016 9,489 94.45 %