สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 93,392.4122,449.2176.0 %5.05,295.2689.3398.3 %5.0
รวม 93,392 22,449 75.96 % 5,295 89 98.31 %