สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ265,936.91212,000.0020.3 %5.08,737.721,005.8988.5 %5.0
รวม 265,937 212,000 20.28 % 8,738 1,006 88.49 %