สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ119,999.4697,339.0718.9 %5.05,467.23438.4292.0 %5.0
รวม 119,999 97,339 18.88 % 5,467 438 91.98 %