สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต203,901.55437,000.00-114.3 %0.08,343.764,840.6042.0 %5.0
รวม 203,902 437,000 -114.32 % 8,344 4,841 41.99 %