สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 412,575.6672,837.0082.3 %5.06,111.32471.0092.3 %5.0
รวม 412,576 72,837 82.35 % 6,111 471 92.29 %