สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ147,417.84147,600.00-0.1 %0.05,279.63631.2588.0 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,505.872,331.0079.7 %5.0691.54151.9078.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,336.103,763.50-12.8 %0.0778.59298.3161.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,285.363,225.001.8 %0.58,121.33665.0091.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,896.801,416.0051.1 %5.0493.54100.9979.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,930.384,787.2556.2 %5.0802.2893.2388.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,073.87469.0088.5 %5.01,150.3867.5094.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,491.93873.0075.0 %5.0859.6736.3295.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,084.371,803.0041.5 %5.0729.40161.4777.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,469.15216.0093.8 %5.0417.17181.9256.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,050.713,054.39-0.1 %0.0473.40318.1632.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,935.272,361.0019.6 %5.0568.49175.7569.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,858.962,820.0064.1 %5.0749.16232.2869.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,275.322,351.0028.2 %5.0551.09207.1562.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,762.212,630.004.8 %2.0659.00388.8041.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,340.134,208.00-26.0 %0.0763.75268.1164.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์5,039.652,962.0041.2 %5.0963.10233.5575.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,293.002,572.0040.1 %5.0749.79261.3365.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,013.173,057.00-1.5 %0.0643.55171.0073.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,055.203,808.57-260.9 %0.01,085.59340.7368.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,459.491,049.1169.7 %5.0915.5388.0090.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,423.302,175.7710.2 %5.0448.69193.6956.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,773.821,643.0040.8 %5.0514.01130.8974.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,813.693,698.00-31.4 %0.0395.82170.0057.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,761.951,173.0057.5 %5.0872.78499.3342.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,978.801,649.0044.6 %5.0760.99254.9566.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,772.122,415.0912.9 %5.0704.21261.2562.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,328.142,344.0029.6 %5.0732.42233.9668.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,684.01840.0068.7 %5.0460.43133.0071.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,361.145,911.00-75.9 %0.0771.89240.0068.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,782.953,522.0059.9 %5.0844.49334.6060.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,298.982,402.0027.2 %5.0553.80381.6531.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 9,594.282,136.0077.7 %5.02,469.16135.0094.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,807.772,657.0030.2 %5.0820.33189.8976.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,713.084,256.009.7 %4.5596.9962.0989.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,067.972,859.006.8 %3.0481.70254.0947.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,655.003,969.00-8.6 %0.02,399.46534.9977.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,298.645,009.00-51.9 %0.0823.03200.9475.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,060.221,519.00-43.3 %0.0645.61185.6071.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,132.033,615.60-219.4 %0.0524.58205.0260.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,968.885,252.1369.0 %5.0761.16591.0022.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,964.772,681.009.6 %4.5654.20354.5045.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส2,922.851,177.0059.7 %5.0994.02588.1240.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,684.524,639.15-72.8 %0.0498.20390.3821.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี1,167.222,500.00-114.2 %0.0951.77760.0020.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,957.883,171.40-7.2 %0.0756.6650.2693.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,382.713,685.3031.5 %5.01,821.45256.5085.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,757.845,700.3226.5 %5.02,518.54198.5292.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,563.961,933.0045.8 %5.0996.32176.7382.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,764.003,780.00-0.4 %0.01,120.18307.9172.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,700.80770.0079.2 %5.0901.8152.1194.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,454.153,218.01-121.3 %0.0765.2483.5389.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,828.80917.8967.6 %5.0587.11124.4678.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,923.362,244.9023.2 %5.0762.37387.0449.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่84,727.691,140.0098.7 %5.030,754.25105.5999.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,036.541,364.0066.2 %5.01,635.35468.5071.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,453.402,502.7427.5 %5.0469.80353.7424.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,601.122,409.0033.1 %5.01,030.67482.4153.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,544.792,145.0015.7 %5.0430.2167.0684.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,027.201,400.0053.8 %5.0358.3466.5181.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,396.3310,094.0029.9 %5.01,921.68230.5388.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,533.3824,526.4214.0 %5.01,498.33292.8380.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,866.9511,080.9625.5 %5.01,637.71372.0077.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,640.1617,038.008.6 %4.0919.51122.9586.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,593.2217,902.34-7.9 %0.03,328.04232.5093.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์13,278.4720,673.00-55.7 %0.01,930.75377.5180.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,635.028,749.00-1.3 %0.02,577.8752.5898.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช18,128.7814,584.0819.6 %5.03,058.86226.4592.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 19,394.4915,820.0118.4 %5.02,679.87411.7584.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,578.477,132.7025.5 %5.03,532.44240.3293.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,829.5516,190.5625.8 %5.01,426.20286.2579.9 %5.0
รวม 648,190 467,572 27.86 % 116,545 18,384 84.23 %