สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)307,420.88569,420.00-85.2 %0.017,429.862,343.0586.6 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด215,103.80227,000.00-5.5 %0.081,474.7756,645.0030.5 %5.0
รวม 522,525 796,420 -52.42 % 98,905 58,988 40.36 %