สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์80,619.8328,290.0064.9 %5.05,126.42278.6094.6 %5.0
รวม 80,620 28,290 64.91 % 5,126 279 94.57 %