สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ 167,013.41140,000.0016.2 %5.07,130.621,326.9381.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร4,320.213,063.0029.1 %5.0627.53593.765.4 %2.5
รวม 171,334 143,063 16.50 % 7,758 1,921 75.24 %