สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร152,167.6973,000.0052.0 %5.05,342.16288.3494.6 %5.0
รวม 152,168 73,000 52.03 % 5,342 288 94.60 %