สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน126,453.4152,884.0058.2 %5.05,854.94210.4596.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,047.927,216.00-252.4 %0.0910.90138.3784.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่822.032,148.00-161.3 %0.01,490.75158.3789.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,466.123,825.00-160.9 %0.03,005.87281.9890.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,428.713,561.10-149.3 %0.02,011.79392.8480.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,503.414,495.50-199.0 %0.02,258.26342.0084.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี993.531,871.00-88.3 %0.01,722.47335.9980.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ2,831.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ340.03ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,239.345,549.74-347.8 %0.01,842.29436.8576.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,179.212,448.60-107.6 %0.01,096.81412.2262.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,476.884,280.74-189.9 %0.02,443.93176.3292.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,498.352,210.70-47.5 %0.01,700.52258.8884.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,625.552,605.50-60.3 %0.02,522.37416.8983.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,611.223,628.00-125.2 %0.03,132.51314.2090.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,106.021,511.00-36.6 %0.01,530.56206.1586.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด697.111,499.40-115.1 %0.01,157.96131.9588.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,947.303,099.50-59.2 %0.02,771.72256.3190.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายกไม่ครบ1,376.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ171.99ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,414.071,846.00-30.5 %0.01,048.23409.5560.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,842.873,241.00-75.9 %0.03,107.41159.6094.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,179.681,578.00-33.8 %0.02,161.21202.7890.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,589.383,477.00-118.8 %0.02,154.93403.0981.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,727.433,972.00-129.9 %0.0675.00205.8569.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,287.093,107.51-141.4 %0.01,471.79181.1187.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,384.103,702.50-167.5 %0.02,325.60151.5993.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,346.553,516.00-161.1 %0.01,435.70262.1681.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,043.411,519.50-45.6 %0.02,200.95137.7593.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,695.382,572.08-51.7 %0.01,178.25355.1169.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ1,156.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ489.68ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,588.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ295.53ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,423.033,838.29-169.7 %0.0980.89502.6348.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,222.852,800.01-129.0 %0.01,290.01388.8369.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,078.503,218.10-198.4 %0.01,761.35278.6784.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,030.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,980.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,163.463,586.50-208.3 %0.01,287.55181.0885.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,128.372,522.00-123.5 %0.01,480.64149.6789.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,171.013,311.00-182.7 %0.02,248.64504.4577.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,089.804,340.11-298.2 %0.01,715.82157.9890.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,124.742,682.90-138.5 %0.02,431.89200.2191.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,058.113,442.60-225.4 %0.01,760.60191.3889.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,085.873,696.00-240.4 %0.0541.32226.2558.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,300.112,440.50-87.7 %0.01,587.82256.8183.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ5,993.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ503.98ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,081.232,560.87-136.8 %0.02,429.09437.9482.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,105.41899.0018.7 %5.01,414.22247.5182.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,066.982,980.50-179.3 %0.01,464.48114.9592.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,997.643,290.00-64.7 %0.02,100.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง758.691,915.40-152.5 %0.01,255.19470.9162.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,611.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,307.87245.0681.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,179.342,766.00-134.5 %0.01,696.81220.5987.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,056.064,236.80-301.2 %0.01,709.77288.4283.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,489.605,202.00-249.2 %0.02,423.89120.6895.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,665.784,212.19-152.9 %0.01,494.94163.9789.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,156.712,248.00-94.3 %0.02,323.10341.1885.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,325.103,369.00-154.2 %0.02,037.34160.5092.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,053.863,043.50-188.8 %0.02,115.86145.1693.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา2,004.154,960.00-147.5 %0.01,907.56259.0786.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล3,112.534,324.80-38.9 %0.01,125.16431.7561.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,493.794,023.00-169.3 %0.0828.14220.0473.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม922.032,598.60-181.8 %0.0471.34184.1960.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ5,497.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ119.56ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,012.602,417.51-138.7 %0.01,838.41229.6587.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,162.842,442.00-110.0 %0.01,313.00185.2885.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,086.312,839.50-161.4 %0.0647.09185.8571.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,004.253,350.00-233.6 %0.01,759.67170.8190.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี978.709.3599.0 %5.01,586.77483.4169.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,624.524,101.20-152.5 %0.02,475.10595.5075.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,366.061,488.00-8.9 %0.01,954.54347.4782.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,223.064,768.00-289.8 %0.01,208.05279.7676.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู1,021.213,724.00-264.7 %0.01,355.91239.2582.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,041.431,142.10-9.7 %0.0817.10222.1972.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ927.472,125.50-129.2 %0.01,230.51254.3079.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,729.045,277.75-205.2 %0.02,347.01247.6789.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,037.874,058.51-291.0 %0.01,985.23304.2284.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,003.582,459.03-145.0 %0.01,864.55375.4179.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,444.641,254.4013.2 %5.02,719.27281.5889.6 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,372.916,065.84-79.8 %0.02,083.53271.5087.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,992.127,298.10-143.9 %0.02,745.98349.4687.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง8,063.709,159.00-13.6 %0.01,457.89783.5046.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,431.736,861.00-182.1 %0.01,870.21123.9193.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,802.9812,143.00-333.2 %0.02,458.47307.9887.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,464.784,703.00-5.3 %0.02,506.27104.3695.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,933.614,420.00-128.6 %0.01,229.91216.2882.4 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,560.118,067.00-76.9 %0.0723.41101.4986.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,603.568,660.76-140.3 %0.01,222.73183.0585.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,277.315,805.02-77.1 %0.01,517.13236.1684.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่3,975.8014,368.36-261.4 %0.03,188.35201.7593.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,005.9914,188.00-136.2 %0.01,951.15516.3573.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,969.5111,605.00-16.4 %0.0824.39342.0858.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,398.768,001.00-135.4 %0.03,119.0153.5298.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,670.4610,649.30-59.6 %0.02,276.56162.1092.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,598.0811,209.69-100.2 %0.01,308.12503.2561.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,436.065,460.90-58.9 %0.01,523.73169.6588.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,801.4914,507.40-64.8 %0.02,460.81349.5085.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,740.649,264.00-37.4 %0.0979.52152.8284.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,775.3913,874.27-58.1 %0.03,342.84292.6591.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,188.9916,011.09-43.1 %0.02,130.76230.5589.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,624.498,086.55-22.1 %0.01,093.76279.1574.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,393.0127,959.00-108.8 %0.01,116.5695.2891.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,185.139,121.600.7 %0.51,690.08450.3073.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,109.8915,224.81-37.0 %0.02,574.04457.8282.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,121.1436,540.60-178.5 %0.01,464.90508.9065.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,054.6220,489.00-36.1 %0.01,070.47138.9887.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท13,930.6238,846.00-178.9 %0.01,029.05314.7069.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,348.9018,389.04-120.3 %0.01,312.46356.2772.9 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,751.214,587.24-161.9 %0.0564.49220.4960.9 %5.0
รวม 419,167 642,895 -53.37 % 174,243 26,904 84.56 %