สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ97,954.6823,000.0076.5 %5.05,151.440.00100.0 %5.0
รวม 97,955 23,000 76.52 % 5,151 0 100.00 %