สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า136,837.3935,189.5874.3 %5.05,085.78122.5597.6 %5.0
รวม 136,837 35,190 74.28 % 5,086 123 97.59 %