สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ106,312.0568,658.0035.4 %5.06,205.122,504.8659.6 %5.0
รวม 106,312 68,658 35.42 % 6,205 2,505 59.63 %