สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม162,835.00155,638.004.4 %2.06,295.80266.1095.8 %5.0
รวม 162,835 155,638 4.42 % 6,296 266 95.77 %