สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 469,495.38417,318.0011.1 %5.010,457.396,266.8140.1 %5.0
รวม 469,495 417,318 11.11 % 10,457 6,267 40.07 %