สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง512,780.78646,925.00-26.2 %0.016,254.2311,173.2031.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)13,727.2718,599.00-35.5 %0.03,797.033,278.4513.7 %5.0
รวม 526,508 665,524 -26.40 % 20,051 14,452 27.93 %