สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท284,190.09253,294.0010.9 %5.09,237.994,274.6653.7 %5.0
รวม 284,190 253,294 10.87 % 9,238 4,275 53.73 %