สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์481,403.75286,247.0040.5 %5.06,477.14439.2593.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย286,613.56271,000.005.4 %2.51,313.411,168.3311.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา3,021.2511.0099.6 %5.017.851.8589.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย296,320.81278,000.006.2 %3.01,652.91359.3278.3 %5.0
สำนักข่าว18,693.9455,000.00-194.2 %0.05,708.63577.8589.9 %5.0
รวม 1,086,053 890,258 18.03 % 15,170 2,547 83.21 %