สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ202,050.55176,666.0912.6 %5.07,215.042,059.0571.5 %5.0
รวม 202,051 176,666 12.56 % 7,215 2,059 71.46 %