สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 212,641.41163,008.0023.3 %5.08,281.232,366.1771.4 %5.0
รวม 212,641 163,008 23.34 % 8,281 2,366 71.43 %