สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม173,880.1669,995.2659.7 %5.05,926.8538.0099.4 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี74,886.3359,263.9120.9 %5.01,468.06376.2074.4 %5.0
รวม 248,766 129,259 48.04 % 7,395 414 94.40 %