สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 143,880.45138,200.003.9 %1.56,236.39494.4792.1 %5.0
รวม 143,880 138,200 3.95 % 6,236 494 92.07 %