สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน103,478.4840,890.6260.5 %5.04,691.8224.1799.5 %5.0
รวม 103,478 40,891 60.48 % 4,692 24 99.48 %