สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ100,668.7231,092.0069.1 %5.05,364.0548.8199.1 %5.0
รวม 100,669 31,092 69.11 % 5,364 49 99.09 %