สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน93,472.5722,798.0075.6 %5.04,763.731.85100.0 %5.0
รวม 93,473 22,798 75.61 % 4,764 2 99.96 %