สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน103,052.9956,000.0045.7 %5.04,873.16194.1896.0 %5.0
รวม 103,053 56,000 45.66 % 4,873 194 96.02 %