สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์186,364.34106,085.3343.1 %5.05,013.86867.0782.7 %5.0
รวม 186,364 106,085 43.08 % 5,014 867 82.71 %