สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน182,619.70158,165.8113.4 %5.06,874.234,474.2134.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,945.207,008.0041.3 %5.02,933.09355.3087.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,962.426,885.0030.9 %5.0814.94335.8758.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,249.022,991.127.9 %3.5987.34107.2089.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,621.165,453.0036.7 %5.01,531.96374.6875.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี3,334.21568.0083.0 %5.0681.6393.3586.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,038.521,374.9054.8 %5.0516.1789.6182.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,612.02700.0073.2 %5.0456.8250.4189.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,696.27656.0075.7 %5.0362.46462.56-27.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี4,052.861,563.0061.4 %5.0660.65125.4981.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,869.23912.0068.2 %5.0366.46272.6525.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,586.11826.0068.1 %5.0691.14122.4282.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,567.84660.0074.3 %5.01,129.32588.1747.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,581.87646.0075.0 %5.0615.71329.6546.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,986.59442.3885.2 %5.0699.56228.0167.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,120.51765.1575.5 %5.0591.6392.1884.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,882.06768.0073.4 %5.0707.05120.0483.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,776.271,024.5063.1 %5.0751.6786.7888.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,844.20525.0081.5 %5.0738.45227.0569.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,768.79651.0076.5 %5.0692.3273.8089.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,904.241,232.4057.6 %5.0861.98290.3766.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,824.12586.0084.7 %5.01,008.07314.4568.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,746.42338.5087.7 %5.0606.12425.0829.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,680.80392.1085.4 %5.0531.91156.6170.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,884.32865.0070.0 %5.0685.7885.6387.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,748.40847.0069.2 %5.0570.1959.8589.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,931.481,143.3061.0 %5.0523.3561.2588.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,453.91688.7480.1 %5.0618.2246.6492.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,767.44574.0079.3 %5.0806.02107.7486.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,656.101,477.8080.7 %5.0416.90269.6435.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,915.001,123.2061.5 %5.0472.9151.0189.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,804.311,126.0059.8 %5.0596.45897.75-50.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,731.681,044.0061.8 %5.0776.89820.55-5.6 %0.0
รวม 303,163 204,023 32.70 % 31,277 12,196 61.01 %