สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 152,287.6496,938.4336.3 %5.05,607.93409.9092.7 %5.0
รวม 152,288 96,938 36.35 % 5,608 410 92.69 %