สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 190,262.64155,872.7318.1 %5.06,661.62664.5590.0 %5.0
รวม 190,263 155,873 18.07 % 6,662 665 90.02 %