สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า236,292.69210,419.2010.9 %5.06,805.44705.6089.6 %5.0
รวม 236,293 210,419 10.95 % 6,805 706 89.63 %