สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ202,322.20200,169.841.1 %0.55,564.16524.8190.6 %5.0
รวม 202,322 200,170 1.06 % 5,564 525 90.57 %