สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 227,479.44129,451.4543.1 %5.07,011.805,035.7028.2 %5.0
รวม 227,479 129,451 43.09 % 7,012 5,036 28.18 %