สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม297,148.2549,124.2483.5 %5.05,051.38801.1784.1 %5.0
รวม 297,148 49,124 83.47 % 5,051 801 84.14 %