สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 964,877.5016,935.0098.2 %5.06,692.88487.5392.7 %5.0
รวม 964,878 16,935 98.24 % 6,693 488 92.72 %