สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 109,211.4635,363.4867.6 %5.05,589.17463.4491.7 %5.0
รวม 109,211 35,363 67.62 % 5,589 463 91.71 %