สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 267,471.63178,000.0033.5 %5.08,043.603,342.5258.4 %5.0
รวม 267,472 178,000 33.45 % 8,044 3,343 58.44 %