สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน135,284.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,766.86257.7594.6 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ46,478.9923,981.0048.4 %5.01,097.05623.6443.2 %5.0
รวม 46,479 23,981 0.00 % 5,864 881 84.97 %