สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 171,071.27126,019.0026.3 %5.06,489.65680.9489.5 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 24,658.8425,743.00-4.4 %0.0546.51760.46-39.1 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 256,808.53197,050.0023.3 %5.0609.82395.7835.1 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 111,296.89141,715.00-27.3 %0.01,761.751,442.9918.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง149,190.388,599.0094.2 %5.02,135.55732.2865.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง107,683.75100,063.007.1 %3.51,795.33336.5881.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม199,200.44308,035.00-54.6 %0.02,369.43820.5065.4 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร129,736.62129,416.000.2 %0.52,719.762,855.77-5.0 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี97,456.6481,096.0016.8 %5.01,159.90405.7465.0 %5.0
รวม 1,247,103 1,117,736 10.37 % 19,588 8,431 56.96 %