สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 53,414.4445,202.2815.4 %5.05,829.922,642.4254.7 %5.0
รวม 53,414 45,202 15.37 % 5,830 2,642 54.67 %