สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 154,474.30101,000.0034.6 %5.06,392.724,666.1627.0 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)5,290.214,635.0012.4 %5.0570.4838.1693.3 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)10,810.9824,200.00-123.8 %0.03,515.29939.8673.3 %5.0
รวม 170,575 129,835 23.88 % 10,478 5,644 46.14 %