สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน283,002.44115,209.0059.3 %5.06,236.39152.0097.6 %5.0
รวม 283,002 115,209 59.29 % 6,236 152 97.56 %