สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 93,756.8828,000.0070.1 %5.05,038.88798.0084.2 %5.0
รวม 93,757 28,000 70.14 % 5,039 798 84.16 %