สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 112,614.57128,876.00-14.4 %0.05,029.50957.0081.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,940.881,716.0084.3 %5.0474.0143.3990.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,449.33164.0097.0 %5.087.570.9598.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก9,761.8519,887.99-103.7 %0.0369.7181.0078.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,823.537,969.0018.9 %5.0952.3015.8898.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,815.315,392.7667.9 %5.0521.18117.9077.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม15,284.762,831.5281.5 %5.0486.1349.3189.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,052.219,165.6451.9 %5.0656.22290.9155.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี9,044.071,868.1079.3 %5.0294.1428.5090.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,756.523,128.0067.9 %5.0569.2923.2895.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,654.2813,144.003.7 %1.52,167.67122.1294.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,346.451,077.0087.1 %5.01,172.610.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,632.415,280.5761.3 %5.0462.1783.2982.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,521.388,358.0027.5 %5.0853.20162.8880.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน15,318.762,176.1885.8 %5.0977.4426.1697.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,656.934,210.8051.4 %5.01,252.61182.5285.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,259.3212,137.0037.0 %5.01,354.82125.8290.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,998.253,761.0062.4 %5.0260.5660.5076.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร43,477.88126,208.00-190.3 %0.01,524.1357.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,111.489,345.5770.0 %5.0939.20246.2873.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,287.921,921.0079.3 %5.0272.43100.7963.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,762.621.00100.0 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,341.743,232.0065.4 %5.0561.4161.3889.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย17,091.353,429.0479.9 %5.0647.01114.0082.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,485.16493.0092.4 %5.092.7143.3953.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,924.986,768.0043.2 %5.01,987.75997,296.31-50,072.1 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,239.043,093.0072.5 %5.0391.3777.0080.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง16,005.5912,843.0019.8 %5.02,945.41212.7092.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,676.382,078.0080.5 %5.0282.549.0096.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,506.841,386.0088.9 %5.0393.24144.3163.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,635.912,314.5865.1 %5.0118.0859.0950.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์19,296.2016,157.0016.3 %5.02,615.74145.5094.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี13,107.2716,920.00-29.1 %0.0265.8260.9377.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์12,004.272,883.9276.0 %5.01,243.31238.4980.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,001.646,049.1139.5 %5.0428.3730.5192.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,395.7413,000.0015.6 %5.028,757.1757.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,665.01465.0094.6 %5.0284.0443.6084.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,516.641.00100.0 %5.02,288.4557.0097.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,482.9512,196.3515.8 %5.01,015.48202.0080.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,437.113,605.6071.0 %5.0869.30111.6087.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,838.991,152.1988.3 %5.0196.8044.2677.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,484.6623,117.60-101.3 %0.0563.3185.5084.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,559.294,620.0046.0 %5.0455.2032.4292.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,149.924,662.0034.8 %5.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,409.211,914.4074.2 %5.0683.1710.4898.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,907.902,710.0065.7 %5.05,358.99119.0597.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,729.343,276.0042.8 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,140.2549,770.00-160.0 %0.0696.44142.5079.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,999.036,432.52-7.2 %0.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,856.128,990.10-1.5 %0.01,177.940.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,277.861,905.0073.8 %5.0738.3758.7992.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,070.762,740.0066.1 %5.01,152.5233.3897.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,953.071,722.7378.3 %5.0318.090.9599.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,890.933,782.8252.1 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,992.931,110.0062.9 %5.056,559.3136.2399.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,163.932,000.0072.1 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,189.623,530.40-61.2 %0.018,644.35119.3599.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,689.442,956.0037.0 %5.04,199.92114.9597.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,993.791,937.002.8 %1.017,101.170.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,347.681,081.0054.0 %5.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,043.042,240.00-9.6 %0.08,703.530.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,473.001,989.0069.3 %5.0334.650.9099.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,802.022,176.27-20.8 %0.034,569.7932.2799.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,802.412,052.0076.7 %5.01,252.4432.9597.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,609.065,068.00-94.2 %0.023,427.94129.6399.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,543.219,815.48-177.0 %0.0595.7827.4095.4 %5.0
รวม 800,302 628,284 21.49 % 278,267 1,002,771 -260.36 %