สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม237,134.8040,000.0083.1 %5.014,865.99266.0098.2 %5.0
รวม 237,135 40,000 83.13 % 14,866 266 98.21 %