สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ126,877.86146,000.00-15.1 %0.05,298.39162.0096.9 %5.0
รวม 126,878 146,000 -15.07 % 5,298 162 96.94 %